top of page

GRUPY ZAANGAŻOWANIA
DIAKONIE

Na pewno posiadasz różne talenty i zdolności. Podczas tego roku będzie wiele możliwości, żeby się nimi pochwalić i podzielić.

GRUPY ZAANGAŻOWANIA działają w służbie całej wspólnoty, dlatego nazywamy je DIAKONIĄ (z języka greckiego: "służba", "posługa"). Ponadto uczą wzajemnej odpowiedzialności, dają poczucie przynależności i budują wspólnotę.

Zamieszczam krótki opis pięciu diakonii. W których się odnajdziesz? :)

GRUPA-DIAKONIA PORZĄDKOWA

 • Dba o przygotowanie do spotkań Sali Jana Pawła i innych pomieszczeń (np. w budynku liceum katolickiego lub w kościele),

 • Odpowiada za posprzątanie Sali (i innych pomieszczeń), skontrolowanie porządku, ułożenie krzeseł/stolików po spotkaniu,

 • Rozkłada/składa sprzęt multimedialny.

2

GRUPA-DIAKONIA MUZYCZNA

 • Przygotowuje teksty pieśni/prezentacje z tekstami, które będą wykonywane na Mszy Świętej i spotkaniach,

 • Animuje muzycznie, poprzez grę na instrumentach/śpiew liturgię w kościele, spotkania, celebracje.

 • Rozkłada/składa sprzęt muzyczny i nagłośnienie.

3

GRUPA-DIAKONIA LITURGICZNA

 • Angażuje się w przygotowanie niedzielnej Eucharystii i innych nabożeństw czy celebracji, poprzez wykonywanie czytań, modlitwy wiernych, śpiew psalmu, a także niesienie darów ofiarnych,

 • Wspomaga Służbę Liturgiczną poprzez służbę przy ołtarzu,

 • Przygotowuje wprowadzenia/komentarze liturgiczne.

4

GRUPA-DIAKONIA INTEGRACJI

 • Przygotowuje i przeprowadza gry/zabawy integracyjne podczas spotkań,

 • Dba o dobrą i przyjazną atmosferę wśród uczestników,

 • Inicjuje dodatkowe (poza programowe) spotkania integracyjne.

5

GRUPA-DIAKONIA MEDIALNA

 • Odpowiada za social media – robienie zdjęć/filmików z wydarzeń i umieszczanie ich w przestrzeni wirtualnej, m.in. na stronie internetowej,

 • Robi krótkie sprawozdanie z każdego spotkania,

 • Przygotowuje materiały promocyjne niektórych wydarzeń (np. plakaty, ulotki, itp.)

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page