CZYM JEST DUCHOWA ADOPCJA BIERZMOWANEGO?

Jest to "adopcja" duchowa jednego kandydata,

który przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

10 października 2021 r. w naszej parafii można było "zaadoptować" jednego kandydata.

MÓDL SIĘ ZA SWOJEGO "ADOPTOWANEGO" KANDYDATA CODZIENNIE - dowolną modlitwą - przynajmniej tą, która jest na karcie, którą otrztymałeś(aś): "Przyjdź Duchu Święty do serca NN. Uczyń z niej/niego swą świątynię. Amen."

Po wylosowaniu kandydata ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ W DUCHOWEJ ADOPCJI BIERZMOWANEGO. Dzięki temu będziesz mógł (mogła) otrzymywać więcej informacji nt. przygotowania i różnych działań z nim związanych. Możesz się zarejestrować tutaj, albo w kancelarii parafialnej w każdą środę od 16.00 do 17.00 (osobiście lub telefonicznie).

Dziękujemy za Twoją modlitwę!

Kandydaci, animatorzy i ks. Damian :)