INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

Aby rozpocząć przygotowanie w naszej parafii, do 19 września 2021 r. (termin nieprzekraczalny) należy przesłać swoje zgłoszenie w formie on-line. Następnie na adres mailowy zostanie przysłane potwierdzenie zgłoszenia kandydata. W przypadku ewentualnych trudności należy kontaktować się z ks. Damianem Brodą.

 1. Przygotowanie do bierzmowania skierowane jest zasadniczo do ósmoklasistów, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Każdy ma swój czas!

 2. Przygotowanie jest skierowane przede wszystkim do młodzieży, która mieszka na terenie parafii św. Marii Magdaleny. Jeśli jesteś spoza naszej parafii będziesz proszony o podanie motywacji - dlaczego wybierasz naszą parafię i dopełnienie dodatkowych formalności.

 3. Spotkania formacyjne w naszej parafii odbywają się w niedziele. Najpierw jesteś zaproszony do uczestnictwa we Mszy Świętej o dowolnej porze. Spotkania formacyjne rozpoczynają się o godz. 19.00. Szczegóły znajdziesz w Grafiku spotkań – tam zostały zamieszczone terminy spotkań i miejsce spotkań.

 4. Będziesz należał do małej grupy, w której głównie odbywają się spotkania. Każda grupa będzie włączać się w przygotowanie niedzielnej liturgii zgodnie z Grafikiem posług niedzielnych. Jeśli odpowiedzialna będzie Twoja grupa, wówczas uczestniczysz we Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 18.00 i na pewno będziesz miał do wykonania ciekawe zadanie!

 5. W programie całorocznym znajduje się kilka spotkań dla rodziców (wg Grafiku spotkań)

 6. Program przewiduje wyjazd jednodniowy i wyjazdowe rekolekcje weekendowe (wg Grafiku spotkań)

 7. Naszym źródłem komunikacji będzie głównie Twój e-mail, a także niniejsza strona. Zaglądaj tam często i systematycznie – minimum raz na tydzień.

 8. Forma spotkań może ulec zmianie w związku z nadal trwającą pandemią.

INNE ZASADY:

 • Kandydat umacnia swoją wiarę i więź z Jezusem (oczywiste😊)

 • Uczestniczy w szkolnej lekcji religii,

 • Stara się dawać świadectwo chrześcijańskiego życia (trudne, ale możliwe 😊)

 • Systematycznie uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej i w spotkaniach formacyjnych. Stara się w nie angażować.

Ewentualną nieobecność na spotkaniu kandydat/rodzic usprawiedliwia bezpośrednio u księdza lub mailowo.

Kandydat zachowujący się nieodpowiednio może zostać poproszony o opuszczenie spotkania. Wówczas sytuację tę traktuje się jako nieobecność.

 • Na spotkania przynosi własne Pismo Święte,

 • Pracuje z Notatnikiem,

 • Wykazuje się niezbędną wiedzą katechizmową, która potwierdza nauczyciel religii w szkole,

 • Uczestniczy w weekendowym wyjeździe rekolekcyjnym (koszt ok. 200 zł). Istnieje możliwość dofinansowania.