top of page

INFORMACJE 
FORMACJA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Aby rozpocząć przygotowanie w naszej parafii, do 21 września 2023 r. (termin nieprzekraczalny) należy dostarczyć bezpośrednio do ks. Damiana swój formularz zgłoszeniowy.

* Pobierz ze strony internetowej formularz zgłoszeniowy i wydrukuj go (lub zabierz już wydrukowany z zakrystii lub kancelarii parafialnej),

* Dokładnie wypełnij wszystkie pola /czytelnie!/ i podpisz (Kandydat i Rodzic),

* Wypełniony formularz dostarcz bezpośrednio do mnie w terminach, które znajdziesz na tej stronie w zakładce Dostarcz formularz.

ks. Damian

Q&A

1. Kto może przygotowywać się do bierzmowania?

Każda osoba ochrzczona w Kościele katolickim, która jeszcze nie otrzymała sakramentu bierzmowania. W Polsce, kandydaci do bierzmowania rozpoczynają formację w ósmej klasie szkoły podstawowej. Bierzmowanie można przyjąć również w starszym wieku, więc także uczniowie szkół średnich i dorośli są mile widziani.

 

2. Kto może przygotowywać się do bierzmowania w naszej parafii?

Każda osoba, która mieszka na terenie parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Podkreślam, że chodzi o miejsce realnego zamieszkania (nie chodzi o zameldowanie czy o parafię chrztu).

 

3. Co mam zrobić, jeśli mieszkam na terenie innej parafii, a chcę przygotowywać się do bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie?

Niestety, zasadniczo nie będzie takiej możliwości, m.in. w związku z ograniczeniami lokalowymi. Najpierw będą przyjmowane osoby z naszej parafii i jeśli ich liczba nie będzie większa niż 40 osób, to wówczas będziemy mogli przyjąć osoby z innych parafii – wyłącznie za zgodą Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania danej osoby.

 

4. W jaki sposób będą przesyłane bieżące informacje?

Wszystkie bieżące informacje, przesyłam mniej więcej raz w tygodniu na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli ktoś nie otrzymywałby tych informacji, to powinien mnie o tym niezwłocznie poinformować – najprawdopodobniej mógł wkraść się jakiś błąd. Koniecznie śledź również na bieżąco naszą stronę internetową!

5. Kiedy i gdzie odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się w niedziele, według grafiku spotkań. Najpierw spotykamy się na Eucharystii w kościele o 18.00, następnie w sali Jana Pawła II jest konferencja i spotkania w grupach do ok. 20.30. Zdarza się, że spotkanie może się nieco przeciągnąć, to zależy od dynamiki grupy. Spotkania w grupach będą się odbywać w salce Jana Pawła (wejście od ul. Sejmowej 7) oraz w pomieszczeniach Liceum Katolickiego.

6. Co muszę przynosić na spotkania?

Jedyną obowiązkową rzeczą, którą musisz przynieść, jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najlepiej wydanie tzw. Biblii Tysiąclecia. Jeśli masz inne wydanie, też oczywiście może być. Dobrze jest mieć również coś do pisania.

7. Co będziemy robić na spotkaniach?

Wszyscy kandydaci podzieleni są na małe grupy (max. 15 os.), w których wraz z animatorem, będą realizować program formacyjny. Struktura spotkania jest następująca: Najpierw konferencja dla wszystkich, następnie spotkania w grupach, kończymy bardziej lub mniej rozbudowaną modlitwą. W ciągu roku będzie kilka spotkań, które będą odbywać się w kościele, np. dłuższa modlitwa, celebracja, sakrament pokuty czy wspólna Eucharystia.

UWAGA! Każda mała grupa będzie również zaangażowana w Eucharystię według grafiku posług. Jeżeli dana grupa ma „dyżur”, to angażuje się w przygotowanie liturgii niedzielnej o 18.00. Będzie możliwość czytania, śpiewania czy przyniesienia darów do ołtarza.

 

8. Czy obecność na spotkaniach jest obowiązkowa? 

W grafiku spotkań, wszystkie wydarzenia zaznaczone * ("gwiazdką") są obowiązkowe. To znaczy, że wtedy każdy Kandydat uczestniczy we niedzielnej Eucharystii w naszym kościele o 18.00, a po niej idzie na dalszą część spotkania. W inne niedziele (poza grafikiem spotkań), Kandydat może uczestniczyć w jakiejkolwiek niedzielnej Eucharystii.

9. Czy przewidziane są jakieś dodatkowe wyjazdy, rekolekcje, itp.?

Tak. W ciągu całej formacji, przewiduję dwa wyjazdy weekendowe na rekolekcje – jeden w październiku, a drugi w kwietniu. Ich koszt to mniej więcej 150-200 zł (istnieje możliwość dofinansowania). Ponadto, planuję wyjazd jednodniowy w formie wycieczki-pielgrzymki. W ciągu roku, będzie również kilka tzw. Dni Wspólnoty, które będą odbywać się dla chętnych, w soboty. Będą to „luźne” spotkania, gdzie będzie można się zintegrować, spędzić dobrze czas, coś zjeść i wspólnie się pomodlić.

 

10Czy będą również jakieś spotkania dla Rodziców?

Tak, bardzo zależy mi na kontakcie, współpracy i formacji Rodziców, dlatego takie spotkania będą się odbywać zasadniczo w Pierwszy Piątek miesiąca od 18.45 do 19.30. Będzie świadectwo i adoracja. Również Kandydaci, jeżeli zechcą, będą mogli w niej uczestniczyć.

​11. Czy będę musiał zdawać pytania/jakiś egzamin?

Mniej więcej na tydzień przed bierzmowaniem, odbywa się tzw. egzamin, który przeprowadzany jest przez wizytatora dekanalnego. Trzeba na nim wykazać się niezbędną wiedzą katechizmową. Pytania i odpowiedzi zostaną dostarczone kandydatom, a także zamieszczone na stronie internetowej.

12. Jakie dokumenty będę musiał dostarczyć?

Jeżeli jesteś ochrzczony/a w innej parafii niż parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie, to będziesz musiał dostarczyć świadectwo chrztu świętego (z parafii twojego chrztu). Bliżej bierzmowania, będzie potrzebne również zaświadczenie dotyczące świadka do bierzmowania.

13. Czy wiadomo, jaki jest termin bierzmowania?

Termin jest ustalany bezpośrednio z Księdzem Biskupem w ciągu roku. Najczęściej staram się ustalić datę bierzmowania na połowę maja.

14. Co będziemy robić po bierzmowaniu?

W niedzielę po bierzmowaniu, zaplanowane jest wspólne świętowanie! Będziesz zaproszony również, żeby włączyć się do grupy młodzieżowej w naszej parafii i w ten sposób rozwijać dary otrzymane w sakramencie bierzmowania.

 

 

 

 

INNE ZASADY:

  • Kandydat umacnia swoją wiarę i więź z Jezusem (oczywiste😊)

  • Uczestniczy w szkolnej lekcji religii,

  • Stara się dawać świadectwo chrześcijańskiego życia (trudne, ale możliwe 😊)

  • Systematycznie uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej i w spotkaniach formacyjnych. Stara się w nie angażować.

Ewentualną nieobecność na spotkaniu kandydat/rodzic usprawiedliwia bezpośrednio u księdza lub mailowo.

Kandydat zachowujący się nieodpowiednio może zostać poproszony o opuszczenie spotkania. Wówczas sytuację tę traktuje się jako nieobecność.

  • Na spotkania przynosi własne Pismo Święte,

  • Pracuje z Notatnikiem,

  • Wykazuje się niezbędną wiedzą katechizmową, którą potwierdza nauczyciel religii w szkole,

bottom of page