top of page
Pisanie

DOKUMENTY
SPRAWY FORMALNE

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

Twoje przygotowanie wiąże się również z dostarczeniem pewnych bardzo ważnych dokumentów:

  • Jeśli zostałeś ochrzczony w innej parafii niż nasza, to  musisz dostarczyć świadectwo chrztu świętego z parafii, w której miał miejsce Twój chrzest. Świadectwo chrztu świętego dostarczamy bezpośrednio do ks. Damiana, w terminie od 1 października 2023 do 19 listopada 2023 (wyłącznie po spotkaniu).

  • Każdy kandydat musi podać dane swojego świadka do bierzmowania. Jeśli świadek mieszka na terenie innej parafii niż nasza, to musi otrzymać zaświadczenie od Księdza Proboszcza aktualnej parafii zamieszkania, iż może pełnić funkcję świadka. (Świadek musi mieć co najmniej 16 lat, być po przyjęciu sakramentu bierzmowania, wierzący i praktykujący, mogący przystępować do sakramentów). Preferuje się, aby świadkiem dla Kandydata był mężczyzna, a dla Kandydatki kobieta. Zachęca się, żeby byli to rodzice chrzestni. Rodzice Kandydatów nie mogą pełnić funkcji świadka. Dane świadka i zaświadczenie dostarczamy bezpośrednio do ks. Damiana, w terminach: 25.02, 10.03, 17.03.2024 (wyłącznie po spotkaniu). UWAGA! Bardzo proszę, aby nie zostawiać zaświadczenia innemu Księdzu lub Panu Kościelnemu.

  • Jeśli Twój świadek mieszka na terenie naszej parafii, to nie musi przynosić żadnego zaświadczenia. Ty sam będziesz musiał potwierdzić, że spełnia on powyższe warunki.

UWAGA! Jeśli mieszkasz na terenie innej parafii niż nasza i z jakichś przyczyn chcesz przygotowywać się do bierzmowania w naszej parafii, to najpierw powinieneś skontaktować się z ks. Damianem w tej sprawie, żeby rozeznać, czy będzie to możliwe. Z uwagi na ograniczenia lokalowe, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z naszej parafii.

 ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE:

  • Jeśli mieszkasz na terenie naszej parafii, to nie musisz przynosić żadnej zgody na bierzmowanie,

  • Jeśli zostałeś ochrzczony w naszej parafii, to nie musisz przynosić świadectwa chrztu,

  • Jeśli Twój świadek mieszka na terenie naszej parafii, to nie musi przynosić żadnego zaświadczenia. Ty sam będziesz musiał potwierdzić, że spełnia on powyższe warunki.

bottom of page