Dokument z Pen

DOKUMENTY/SPRAWY FORMALNE

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 

Twoje przygotowanie wiąże się również z dostarczeniem pewnych bardzo ważnych dokumentów:

  • Jeśli mieszkasz na terenie innej parafii niż nasza, musisz dostarczyć zgodę Księdza Proboszcza ze swojej parafii zamieszkania, na to, by móc przygotowywać się i przyjąć sakrament bierzmowania w naszej parafii. Zgodę przynosimy na spotkanie 3 października 2021.

  • Jeśli zostałeś ochrzczony w innej parafii niż nasza, to  musisz dostarczyć świadectwo chrztu świętego z parafii, w której miał miejsce Twój chrzest. Świadectwo chrztu świętego przynosimy na spotkanie 30 stycznia 2022 r.

  • Każdy kandydat musi podać dane swojego świadka do bierzmowania. Jeśli świadek mieszka na terenie innej parafii niż nasza, to musi otrzymać zaświadczenie od Księdza Proboszcza aktualnej parafii zamieszkania, iż może pełnić funkcję świadka. (Świadek musi mieć co najmniej 16 lat, być po przyjęciu sakramentu bierzmowania, wierzący i praktykujący, mogący przystępować do sakramentów). Preferuje się, aby świadkiem dla Kandydata był mężczyzna, a dla Kandydatki kobieta. Zachęca się, żeby byli to rodzice chrzestni. Rodzice Kandydatów nie mogą pełnić funkcji świadka. Dane świadka i zaświadczenie przynosimy na spotkanie 27 marca 2022 r.

       UWAGA: 

  • Jeśli mieszkasz na terenie naszej parafii, to nie musisz przynosić żadnej zgody na bierzmowanie,

  • Jeśli zostałeś ochrzczony w naszej parafii, to nie musisz przynosić świadectwa chrztu,

  • Jeśli Twój świadek mieszka na terenie naszej parafii, to nie musi przynosić żadnego zaświadczenia. Ty sam będziesz musiał potwierdzić, że spełnia on powyższe warunki.