FUNKCJE DO WYKONANIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ.

 

Każda grupa według wyznaczonego grafiku (poniżej) podejmuje konkretne zadania podczas Mszy Świętej o 18.00 w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

 

  • Grupa wraz z animatorem gromadzi się w zakrystii o 17.45 w celach organizacyjnych.

  • Następnie grupa wraz z animatorem zajmuje pierwsze ławki kościoła po prawej stronie (patrząc na ołtarz). Ławki będą zarezerwowane.

 

FUNKCJE:

  1. Przygotowanie i zapalenie świecy (specjalna świeca z symbolem Ducha Świętego).

       Świeca znajduje się w zakrystii. Należy ją ustawić na lichtarzu przed krzyżem obok ołtarza.

 

  2. Pierwsze czytanie podczas Liturgii Słowa.

Czytania znajdują się w lekcjonarzu. Należy je przećwiczyć wcześniej, zaznaczyć w lekcjonarzu.

 

  3. Śpiew psalmu responsoryjnego (jeżeli w grupie jest osoba śpiewająca).

 

  4. Drugie czytanie podczas Liturgii Słowa.

 

  5. Odczytanie modlitwy wiernych (po wyznaniu wiary) – wyznaczyć 5-6 osób (jedna osoba czyta jedno wezwanie).

      Tekst modlitwy wiernych grupa otrzymuje co najmniej tydzień wcześniej.

 

  6. Jeżeli sytuacja pozwoli, to należy wyznaczyć również 2 osoby do niesienia darów ofiarnych do ołtarza (po modlitwie wiernych).

      Ta funkcja będzie konsultowana na bieżąco.

 

  7. Zgaszenie i wyniesienie świecy do zakrystii (po zakończonej Mszy Świętej).

 

 

* Jeżeli w grupie znajdą się osoby bez wyznaczonej funkcji, przychodzą na Mszę Świętą i wraz

z całą grupą uczestniczą w niej 😉

GRAFIK POSŁUG
Niedziela, Msza Święta o 18.00

Zrzut ekranu 2021-10-17 121314_gr posl.png